Rozvojové centrum pre deti
od 3. mesiaca do 12 rokov

S pohybom pre rozvoj
Rozvojové centrum pre deti

Najlepšie techniky starostlivosti o deti

Smartkid – S pohybom pre rozvoj je rozvojové centrum pre deti od 3. mesiaca do 12 rokov. Našim snom bolo vytvoriť priestor pre deti s vývinovými odchýlkami, ktoré sa vďaka pohybu dokážu rozvíjať a zároveň získať také cenné skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pri správnom fungovaní centrálnej nervovej sústavy. Vďaka pohybu sa rozvíjajú pohybové, kognitívne ako aj sociálne zručnosti, ktoré sa potom uplatnia v materskej škole alebo na základnej škole.

Prečo SmartKid?

Dávame rodičom jasný obraz o tom, v čom by sa ich deti mohli rozvíjať, a pomôžeme im vtom, ako to docieliť.

Naše služby sú v slovenskom aj maďarskom jazyku, aby sa deti mohli prirodzene rozvíjať ich v materinskom jazyku.

Rozvíjame vaše deti s láskou a individuálnym prístupom, aby sa tak každé dieťa mohlo rozvíjať v takom tempe, ako mu je to najprirodzenejšie.

O nás

Volám sa Dominika Mikóczi, som pohybová terapeutka a terapeutka TSMT. Odmalička sa venujem k hudbe a tancu. Počas štúdia na strednej škole, som začala učiť folklórny tanec deťom v jednej materskej škole. Všimla som si, že niektorým deťom trvá dlhšie, kým sa naučia krátku básničku, pesničku, alebo majú problém vytlieskať ľahký rytmus, alebo zopakovať pohyb.

Hľadajúc odpoveď a riešenie na túto problematiku  som sa zoznámila s metódou TSMT (Plánovaný senzomotrický tréning). Čo ma motivovalo k štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia som sa stretla s rôznymi akreditovanými metódami, ktoré som si mohla osvojiť a využívať v praxi. Viac rokov sa venujem deťom s vývinovými odchýlkami, ktoré sa týkajú nezrelosti centrálnej nervovej sústavy.

Na základe mojich skúsenosti som prispela k tomu názoru, že pohyb zohráva obrovskú rolu pri rozvoji mentálneho a emocionálneho rozvoja dieťaťa.

O metóde TSMT

TSMT je Plánovaný senzomotorický tréning pre deti od 0 do 11 rokov, ktorých rozvoj je oneskorený alebo odlišný od normy. V pozadí týchto odchýlok je často nezrelosť centrálnej nervovej sústavy. Pomocou TSMT stimulujeme už existujúce siete v mozgu a vďaka pravidelne opakovaným cvičeniam sa rozbehnú procesy ktoré vedú k adekvátnej zrelosti dieťaťa podľa veku. Pomocou stimulovania nervových dráh, siete mozgu sa dopĺňajú a reorganizujú. 

V dnešnom uponáhľanom svete sú deti vystavené mnohým podnetom, ktorými ich rozvíjajúca sa nervová sústava sa dokáže vyrovnať len veľmi ťažko. TSMT terapia podporuje dozrievanie nervovej sústavy, a má blahodarný účinok na rozvoj pohybových schopností detí. Rozvíja ich schopnosť sústredenia sa, ich pamäť, má pozitívny vplyv na rozvoj reči a komunikácie.


Základ terapie:

každá terapia sa zakladá na individuálnom pláne cvičení, ktorých charakterizuje postupné zvyšovanie záťaže. Pred samotnou terapiu je nevyhnutné Longitudiálne komplexné vyšetrenie (Longikid test), ktoré sa aplikuje od 3. mesiaca do 11 rokov života detí.


Vyšetrenie

zmapujú sa  senzorické, motorické a kognitívne schopnosti dieťaťa. Vyšetrenie prebieha hravou formou, v prítomnosti rodičov. Vyhodnotenie je jednoduché, rýchle a prezentuje adekvátny profil schopnosti dieťaťa ako aj zrelosti jeho nervovej sústavy. Dáva jasný obraz o úrovni rozvoja motorických, kognitívnych, jazykových a psychosociálnych schopnostiach dieťaťa.


Terapia

odporúča sa, ak odchýlky alebo oneskorenie v rozvoji dieťaťa sa potvrdia vo viacerých oblastiach, respektívne ak sú problémy  podložené lekárskou diagnózou. Následne vytvoríme na mieru šitý individuálny plán terapie, a zaškolíme rodičov. Terapiu môžu rodičia aplikovať aj v domácom prostredí, a mesačne raz absolvujú kontrolu v centre s terapeutkou, kedy sa vytýčia ďalšie rozvojové ciele. Dieťa môže absolvovať individuálne terapie aj priamo v centre na týždennej báze. Terapia je doplnená s kognitívnymi elementami.


Cvičenia:

vykonávajú sa v sprievode rôznych riekaniek, pesničiek alebo počítaní, podľa aktuálneho stupňa rozvoja dieťaťa. Takýmto spôsobom sa rozvíja verbálna motorická synchronizácia a viackanálová pozornosť.


Pomôcky:

deka alebo hojdacia sieť, fit lopta (95-105 cm) balančná doska, skateboard, točiace kreslo, malá lopta atď. (Výber pomôcok pre domáce cvičenia je individuálny, preto je nevyhnutné konzultovať s terapeutkou ktorá danú terapiu vedie.)

Služby

Skupinové terapie

Cenník služieb

Naše služby sú v slovenskom aj maďarskom jazyku

Longitudiálný komplexný skríning

60€

Longitudiálny komplexný skríning so správou

80€

Kontrola a nastavenie terapie

50€

Individuálne terapie TSMT I.

30€
pri zakúpení permanentky 10+1 zadarmo.
(50min)

Skupinové terapie TSMT II.

20€
pri zakúpení permanentky 7+1 zadarmo.
(50min)

Skupinové terapie

20€
pri zakúpení permanentky 7+1 zadarmo
(50 min)

Recenzie rodičov

Kontaktujte nás

Naša adresa & kontaktné údaje

Adresa

Školská 41, 931 01 Šamorín
Centrum sa nachádza v multifunkčnej budove oproti materskej školy na Veternej ulici.

(Parkovisko je bezplatné a dá sa zaparkovať priamo pred vchodom).

NAVIGOVAŤ

Kontaktné údaje

Dominika Mikócziová- SmartKid
IČO: 54739322
DIČ: 1086830591

Otváracie hodiny