Rozvojové centrum pre deti
od 3. mesiaca do 12 rokov.

S pohybom pre rozvoj
Najlepšie techniky starostlivosti o deti

Rozvojové centrum pre deti

Smartkid- S pohybom pre rozvoj je rozvojové centrum pre deti od 3. mesiaca do 12 rokov. Našim snom bolo vytvoriť priestor pre deti s vývinovými odchýlkami, ktoré sa vďaka pohybu dokážu rozvíjať a zároveň získať také cenné skúsenosti, ktoré sú nevyhnutné pri správnom fungovaní centrálnej nervovej sústavy. Vďaka pohybu sa rozvíjajú pohybové, kognitívne ako aj sociálne zručnosti, ktoré sa potom uplatnia v materskej škole alebo na základnej škole.

Prečo SmartKid?

Dávame rodičom jasný obraz o tom, v čom by sa ich deti mohli rozvíjať, a pomôžeme im vtom, ako to docieliť.

Naše služby sú v slovenskom aj maďarskom jazyku, aby sa deti mohli prirodzene rozvíjať ich v materinskom jazyku.

Rozvíjame vaše deti s láskou a individuálnym prístupom, aby sa tak každé dieťa mohlo rozvíjať v takom tempe, ako mu je to najprirodzenejšie.

Pár informácii
o nás

Volám sa Dominika Mikóczi, som pohybová terapeutka a terapeutka TSMT. Odmalička sa venujem k hudbe a tancu. Počas štúdia na strednej škole, som začala učiť folklórny tanec deťom v jednej materskej škole. Všimla som si, že niektorým deťom trvá dlhšie, kým sa naučia krátku básničku, pesničku, alebo majú problém vytlieskať ľahký rytmus, alebo zopakovať pohyb.

Hľadajúc odpoveď a riešenie na túto problematiku  som sa zoznámila s metódou TSMT (Plánovaný senzomotrický tréning). Čo ma motivovalo k štúdiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia som sa stretla s rôznymi akreditovanými metódami, ktoré som si mohla osvojiť a využívať v praxi. Viac rokov sa venujem deťom s vývinovými odchýlkami, ktoré sa týkajú nezrelosti centrálnej nervovej sústavy.

Na základe mojich skúsenosti som prispela k tomu názoru, že pohyb zohráva obrovskú rolu pri rozvoji mentálneho a emocionálneho rozvoja dieťaťa.

Plánovaný senzomotorický tréning pre deti od 0 do 11 rokov

O metóde TSMT

TSMT je Plánovaný senzomotorický tréning pre deti od 0 do 11 rokov, ktorých rozvoj je oneskorený alebo odlišný od normy. V pozadí týchto odchýlok je často nezrelosť centrálnej nervovej sústavy. Pomocou TSMT stimulujeme už existujúce siete v mozgu a vďaka pravidelne opakovaným cvičeniam sa rozbehnú procesy ktoré vedú k adekvátnej zrelosti dieťaťa podľa veku. Pomocou stimulovania nervových dráh, siete mozgu sa dopĺňajú a reorganizujú. 

V dnešnom uponáhľanom svete sú deti vystavené mnohým podnetom, ktorými ich rozvíjajúca sa nervová sústava sa dokáže vyrovnať len veľmi ťažko. TSMT terapia podporuje dozrievanie nervovej sústavy, a má blahodarný účinok na rozvoj pohybových schopností detí. Rozvíja ich schopnosť sústredenia sa, ich pamäť, má pozitívny vplyv na rozvoj reči a komunikácie. 

Základ terapie

každá terapia sa zakladá na individuálnom pláne cvičení, ktorých charakterizuje postupné zvyšovanie záťaže. Pred samotnou terapiu je nevyhnutné Longitudiálne komplexné vyšetrenie (Longikid test), ktoré sa aplikuje od 3. mesiaca do 11 rokov života detí.

Vyšetrenie

zmapujú sa  senzorické, motorické a kognitívne schopnosti dieťaťa. Vyšetrenie prebieha hravou formou, v prítomnosti rodičov. Vyhodnotenie je jednoduché, rýchle a prezentuje adekvátny profil schopnosti dieťaťa ako aj zrelosti jeho nervovej sústavy. Dáva jasný obraz o úrovni rozvoja motorických, kognitívnych, jazykových a psychosociálnych schopnostiach dieťaťa. 

Terapia:

odporúča sa, ak odchýlky alebo oneskorenie v rozvoji dieťaťa sa potvrdia vo viacerých oblastiach, respektívne ak sú problémy  podložené lekárskou diagnózou. Následne vytvoríme na mieru šitý individuálny plán terapie, a zaškolíme rodičov. Terapiu môžu rodičia aplikovať aj v domácom prostredí, a mesačne raz absolvujú kontrolu v centre s terapeutkou, kedy sa vytýčia ďalšie rozvojové ciele. Dieťa môže absolvovať individuálne terapie aj priamo v centre na týždennej báze. Terapia je doplnená s kognitívnymi elementami.

Cvičenia:

vykonávajú sa v sprievode rôznych riekaniek, pesničiek alebo počítaní, podľa aktuálneho stupňa rozvoja dieťaťa. Takýmto spôsobom sa rozvíja verbálna motorická synchronizácia a viackanálová pozornosť.

Pomôcky:

deka alebo hojdacia sieť, fit lopta (95-105 cm) balančná doska, skateboard, točiace kreslo, malá lopta atď. (Výber pomôcok pre domáce cvičenia je individuálny, preto je nevyhnutné konzultovať s terapeutkou ktorá danú terapiu vedie.)

Služby

Zmapovanie aktuálnej úrovne rozvoja dieťaťa

Vstupný skríning (Longitudialny kompexný skríning- Longikid)

Ak sa chcete uistiť, či sa vaše dieťa rozvíja správne podľa svojho veku, alebo naopak, máte podozrenie, že vaše dieťa sa nevyvíja tak ako by to bolo adekvátne. Bolo predčasne narodené, má diagnózu (NKS,PAS,ADHD,ADD) v prípade čakáte na diagnostiku?

Longitudiálny komplexný skríning sa aplikuje od 3. mesiaca do 11 rokov života. Pri vyšetrení berieme do úvahy vyše 1000 faktorov, vďaka čomu sa zmapujú senzorické, motorické, a kognitívne schopnosti dieťaťa. Vyšetrenie prebieha hravou formou, v prítomnosti rodičov. Vyhodnotenie je jednoduché, rýchle a prezentuje adekvátny profil schopnosti dieťaťa, ako aj zrelosti jeho centrálnej nervovej sústavy. Dáva jasný obraz o úrovni rozvoja motorických, kognitívnych, jazykových a psychosociálnych schopnostiach dieťaťa.

Terapia sa každopádne odporúča, ak odchýlky alebo oneskorenie v rozvoji dieťaťa sa potvrdia vo viacerých oblastiach.

Individuálne terapie

Plánovaný senzomotorický tréning - TSMT1

Výskumy dokazujú, že čím skôr si rodičia uvedomujú odlišný vývin alebo zaostávanie vo vývine svojich detí, tým jednoduchšie sa dajú dané odchýlky zmierniť alebo odstrániť .Rozvoj je v predškolskom veku efektívnejší, lebo vtedy ešte deti nie sú až tak zaťažení, a majú lepšiu schopnosť adaptovať sa.

Pomocou TSMT stimulujeme už existujúce siete v mozgu a vďaka pravidelne opakovaným cvičeniam sa rozbehnú procesy, ktoré vedú k adekvátnej zrelosti dieťaťa podľa veku. Rozvíja ich schopnosť sústredenia sa, ich pamäť, má pozitívny vplyv na rozvoj reči a komunikácie.

 Základom terapie je plánovanie. Každá terapia sa zakladá na individuálnom pláne cvičení, ktorých charakterizuje postupné zvyšovanie záťaže. Následne vytvoríme na mieru šitý individuálny plán terapie, a zaškolíme rodičov. Terapiu môžu rodičia aplikovať aj v domácom prostredí, a mesačne raz absolvovať kontrolu v centre s terapeutkou, kedy sa vytýčia ďalšie rozvojové ciele.  Dieťa môže absolvovať individuálne terapie aj priamo v centre na týždennej báze.

Najčastejšie odchýlky vo vývine, v čom TSMT môže pomôcť:

Odchýlky bez cielenej terapie sa nedokážu integrovať a centrálna nervová sústava sa nebude môcť ďalej správne rozvíjať.

Skupinové terapie

Som Smart škôlkar (3-4 roky)

V rámci skupinových cvičení sa u detí hravou formou rozvíja motorická koordinácia, jemná motorika, pamäť, myslenie, ako aj viackanálová pozornosť.

Budem Smart školákom (5-6 rokov)

 Cieľavedomé cvičenia pre predškolákov pre bezproblémový nástup do školy. Vďaka skupinovým pohybovým tréningom napomáhame k správnemu fungovaniu CNS, čo zohráva veľmi dôležitú úlohu aj počas prvých školských skúsenosti. Vďaka psychomotorického-kognitívneho plánu si upevníme základné vývinové štádia, ako lozenie, plazenie sa, ak sa náhodou tieto štádia neobjavili alebo boli atypické, práve tu má dieťa šancu nahradiť a predcvičiť tieto štádia. Že prečo? Takéto alebo podobné odchýlky alebo obmedzenia vo vývine môžu pôsobiť poruchy učenia, problém s pozornosťou alebo aj dyslexiu. Na tréningoch si deti v malých skupinách rozvíjajú, pozornosť, pamäť, pohybovú koordináciu, viackanálovú pozornosť, koordináciu oko-ruka, hrubú a jemnú motoriku, grafomotoriku čo je veľmi dôležité pri učení sa na základnej škole.

Smart školák od 6 do 11 rokov

V škole je nepozorný? Má poruchy učenia alebo diagnózu?

Pri skupinových tréningoch si školáci oddýchnu od školských povinností, zábavnou formou rozvíjajú oslabené oblasti, ktoré im zabraňujú pri efektívnom učení.

Naše služby sú v slovenskom aj maďarskom jazyku

Cenník služieb

Longitudiálný komplexný skríning

60€

Longitudiálny komplexný skríning so správou

80€

Kontrola a nastavenie terapie

50€

Individuálne terapie TSMT 1

30€
pri zakúpení permanentky 10+1 zadarmo. (50min)

Skupinové terapie

20€
pri zakúpení permanentky 7+1 zadarmo
(50 min)

Spokojní rodičia

Recenzie rodičov

Kontaktujte nás

Naša adresa & kontaktné údaje

Adresa

Školská 41, 931 01 Šamorín
Centrum sa nachádza v multifunkčnej budove oproti materskej školy na Veternej ulici.

(Parkovisko je bezplatné a dá sa zaparkovať priamo pred vchodom).

NAVIGOVAŤ

Kontaktné údaje

Dominika Mikócziová- SmartKid
IČO: 54739322
DIČ: 1086830591

Otváracie hodiny